Etu

Välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hallintaohjelmisto

Välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hoito helpommaksi

Etu on helppokäyttöinen ja digiajan moderni toiminnanohjausohjelmisto, joka on tehty aikuissosiaalityön välitystilien ja lastensuojelun lasten itsenäistymisvarojen hoitoon. Ohjelmisto on käyttäjien kanssa yhteistyössä kehitetty ja integroitu/liitetty pankkien infrastruktuuriin. Järjestelmän käyttäminen ja ohjailu hoidetaan pääasiassa valikkojen, ikkunoiden ja niissä näkyvien painikkeiden avulla. Ohjelman käyttäminen on vaivatonta.

Etu-ohjelmisto on käytössä ympäri maata hyvinvointialueissa. Sen avulla välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hoidon eri vaiheita voidaan tehostaa ja vähentää manuaalisen työn määrää.

Välitystiliasiakkaiden kuin myös huostassa olevien lasten itsenäistymisvarojen hallinta sosiaalityön tulosalueella on tällä hetkellä paljon manuaalista työtä vaativa prosessi sekä sosiaalityössä että taloushallinnossa. Prosessiin osallistuu useampi henkilö prosessin eri vaiheissa, eikä nykyistä toimintamallia voi pitää tarkoituksenmukaisena tai riittävän hyvin varmistettuna.

Ohjelmiston avulla yksi henkilö (esim. sosiaalityöntekijä) voi maksaa laskuja ja seurata tilitapahtumia omasta työpisteestään. Näin saavutetaan reaaliaikaisuus ja työn looginen jatkumo ilman turhia siirtämisiä eri prosessin vaiheissa eri henkilöille. Tätä edellyttää myös julkisen talouden vakauttamis- ja säästöohjelma.

Etu-ohjelmisto on jatkuvan kehityksen ja ylläpidon alla. Nykyisen kehitystyön pääyhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ym.

Jokaisesta asiakkaasta on oma “kortti”, jonka kautta löytyvät hänen omat tietonsa:

 • pankkitilit
 • kirjanpito
 • menot/tulot
 • lisätiedot

GDPR-asetus muuttaa perusturvan järjestelmien vaatimuksia

Voimaan astunut uusi tietosuoja-asetus ei koske vain yrityksiä, vaan kaikkia henkilötietorekisterien pitäjiä ja rekistereitä käsitteleviä.

Asetus vaatii, että rekisterin tietojen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden toimista tallentuu jälki, ja että kaikki rekisterin tiedot on turvattu, jäljitettävissä ja tarvittaessa poistettavissa.

Julkisen sektorin toimijoilla asetukseen liittyy lisäksi raportointivelvollisuuksia ja viranomaisen suorittamia tarkistuksia.

Etu on nyt uudistettu vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja käyttäjä välttyy asetuksen aiheuttamalta lisätyöltä: Etussa nämä rutiinit hoituvat automaattisesti.

Uuden asiakkaan perustaminen käy antamalla hänen henkilökohtaiset perustietonsa, lisäämällä hänen pankkitilinsä PANKKITILIT-rekisteriin ja KIRJANPITOON viedään avaavana saldona hänen omaisuutensa arvot tileittäin edunvalvonnan alkamishetkenä. Muihin mainittuihin rekistereihin täydennetään tietoja tarpeen mukaan.

Konekielisen pankkiyhteyden kautta hoidetut laskut ja tiliotetiedot täydentävät päämiehen kirjanpitoa, manuaalisesti hoidettavia ovat esim. määräaikaistalletusten korot.

Asiakaskohtaisia raportteja ovat:

 • Vuositili
 • Päiväkirja

Vuositili koostuu edellisen vuoden tapahtumista, mutta käyttäjä voi muuttaa tarkastelukauden pituutta vapaasti, sama koskee päiväkirjan tulostamista.

Etu-ohjelmassa hoidetaan keskitetysti:

  • Asiakkaiden laskujen kirjaaminen, lähetys pankkiin ja edelleen laskutietojen automaattinen siirto päämiesten omiin kirjanpitoihin.
  • Tiliotteiden nouto pankista, tilioteaineistojen puoliautomaattinen kirjanpitoon tiliöinti ja siirto asiakkaiden omiin kirjanpitoihin.
  • Saldotietojen nouto pankista joko yhdelle henkilölle tai suuremmalle joukolle kerralla.
  • Tulosteet, kuten lista asiakkaista.
  • Tilikartan, hoitolaitosten ja maksun saajien ylläpito.
   
Play Video
Scroll to Top