Poti

Potilasvaratilien ylläpito-ohjelmisto

Potilasrahavarojen seuranta on monimutkaista ja aikaa vievää.

POTI potilasvaratilien ylläpito-ohjelmisto on J&K International Oy:n kehittämä Windows-ohjelmisto. Se on tarkoitettu pitkäaikaishoidossa olevien henkilöiden rahavarojen seurantaan. Yhteisen potilasvaratilin tapahtumat jaetaan henkilöittäin, ja ohjelmistossa pystytään seuraamaan henkilökohtaista ajantasasaldoa ja täsmäyttämään potilasvara- ja kassatili päivittäin.

Jokaiselle potilaalle muodostuu oma tapahtumakirjanpito, josta voidaan tulostaa omia raportteja. Tositteiden syöttöön kirjataan sekä pankin tiliotteelta tapahtumat että tositteet omasta kassaliikeenteestä. Reaaliajassa tehdyistä kirjauksista saadaan myös kuitti potilaalle ja omaan kirjanpitoon. Jokaisesta potilaasta on oma henkilökortti, jonka kautta löytyvät kirjanpito, menot, tositteiden syöttö ja lisätiedot.

Poti-ohjelmisto mahdollistaa mm. seuraavien tulosteiden tulostamisen: potilaskortti, potilaslista, potilastilasto, potilastilien saldot, tapahtumalistat halutulta ajanjaksolta sekä potilas- että laitostileistä, kirjanpitolistat ja tarkistuslistat tilien täsmäyttämistä varten.

Luotettavaa potilastilien hallintaa

Poti on helppokäyttöinen ja joustava Windows-ohjelmisto, joka on tehty potilaskassoille. Poti-ohjelmistoa on kehitetty kaikkiaan jo yli 15 vuotta, ja ohjelmisto on jatkuvan kehityksen ja ylläpidon alla. Nykyinen pääkehitys yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki.

Ohjelmisto on kehitetty yhdessä (Tampereen yliopistollisen sairaalan) potilastilien hoitajien kanssa, eikä sen käyttäminen edellytä atk-terminologian hallintaa tai aikaisempaa atk:n käyttökokemusta. Järjestelmän käyttäminen ja ohjailu hoidetaan pääasiassa valikkojen, ikkunoiden ja niissä näkyvien painikkeiden avulla. Ohjelmiston käyttäminen on vaivatonta ja helposti omaksuttavissa.

Potin ehdottomia etuja ovat:

  • Tehokas työjono, jonka ansiosta kaikki on heti järjestyksessä ja dokumentointi on aukotonta
  • Potilasvarojen käsittelytehtävissä huomattavat aikasäästöt
  • Raportointi joka nopeuttaa tositetapahtumien tarkastusta (myös kuittien tulostus)
  • Selkeä potilastilien käyttö ja hallinta

GDPR-asetus

Poti kerää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaatimat lokitiedot käyttäjien toimista. Lokeista näkyy, mitä tietoja Potiin kirjautunut on katsonut, lisännyt, muokannut tai poistanut. Käyttäjä ei pysty poistamaan lokitietoja. Potilaiden henkilötiedot säilytetään Potissa, kunnes ne poistetaan. Potiin kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella.

Henkilökortti

Tositteiden syöttö ja kirjanpito

Poti-ohjelmassa hoidetaan keskitetysti:

  • Potilaiden tositetapahtumien kirjaaminen
  • Kuitin tulostus
  • Saldotietojen ylläpito
  • Tulosteet, kuten potilaslista, potilastilasto, potilastilien saldot ja tapahtumalistat halutulta ajanjaksolta
  • (Optiona maksatus, jossa kultalinkki tai Nordean yrityspankki. *)

Potin avulla on mahdollista hoitaa määriä aivan muutaman potilaan tiedoista useisiin satoihin potilaisiin. Ohjelmisto on käytössä mm. Helsingin ja Turun kaupungeilla ja Tampereen ja Vaasan sairaanhoitopiireillä.

*) Maksujen syöttö

Play Video
Scroll to Top