Virho Edunvalvonta

Virho on helppokäyttöinen ja digiajan moderni toiminnanohjausohjelmisto. Virho on yhteistyössä edunvalvojien kanssa kehitetty ohjelmisto edunvalvonnan rahansiirtojen ja raportointien hoitamiseen. Järjestelmän käyttäminen ja ohjailu hoidetaan pääasiassa valikkojen, ikkunoiden ja niissä näkyvien painikkeiden avulla. Ohjelman käyttäminen on vaivatonta.

Virho Edunvalvonta minimoi rutiinityöt helppokäyttöisyydellä ja automatiikalla säästäen näin työaikaa.

Ohjelmiston avulla yksi henkilö voi maksaa laskuja ja seurata tilitapahtumia omasta työpisteestään. Näin saavutetaan reaaliaikaisuus ja työn looginen jatkumo ilman turhia siirtämisiä eri prosessin vaiheissa eri henkilöille. Tätä edellyttää myös julkisen talouden vakauttamis- ja säästöohjelma.

Jokaisesta päämiehestä on oma “kortti”, jonka kautta löytyvät hänen omat tietonsa:

 • pankkitilit
 • kirjanpito
 • menot/tulot
 • lisätiedot

GDPR-asetus muuttaa edunvalvonnan järjestelmien vaatimuksia

Voimaan astunut uusi tietosuoja-asetus ei koske vain yrityksiä, vaan kaikkia henkilötietorekisterien pitäjiä ja rekistereitä käsitteleviä.

Asetus vaatii, että rekisterin tietojen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden toimista tallentuu jälki, ja että kaikki rekisterin tiedot on turvattu, jäljitettävissä ja tarvittaessa poistettavissa.

Julkisen sektorin toimijoilla asetukseen liittyy lisäksi raportointivelvollisuuksia ja viranomaisen suorittamia tarkistuksia.

Virho on nyt uudistettu vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja käyttäjä välttyy asetuksen aiheuttamalta lisätyöltä: Virhossa nämä rutiinit hoituvat automaattisesti.

Uuden päämiehen perustaminen käy antamalla hänen henkilökohtaiset perustietonsa, lisäämällä hänen pankkitilinsä PANKKITILIT-rekisteriin ja KIRJANPITOON viedään avaavana saldona hänen omaisuutensa arvot tileittäin edunvalvonnan alkamishetkenä. Muihin mainittuihin rekistereihin täydennetään tietoja tarpeen mukaan.

Konekielisen pankkiyhteyden kautta hoidetut laskut ja tiliotetiedot täydentävät päämiehen kirjanpitoa, manuaalisesti hoidettavia ovat esim. määräaikaistalletusten korot.

Virho Edunvalvonnassa jokaisella päämiehellä on:

 • Päämieskortti
 • Rekisterit tuloista ja menoista, kirjanpidosta sekä varoista ja veloista.
 • Muistiinpanoalusta
 • Edunvalvontapalkkiolaskelma
 • Tarkemmat tiedot kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja kuolinpesistä.

Virho-ohjelmassa hoidetaan keskitetysti:

 • Päämiesten laskujen kirjaaminen, lähetys pankkiin ja edelleen laskutietojen automaattinen siirto päämiesten omiin kirjanpitoihin.
 • Tiliotteiden nouto pankista, tilioteaineistojen puoliautomaattinen kirjanpitoon tiliöinti ja siirto päämiesten omiin kirjanpitoihin.
 • Saldotietojen nouto pankista joko yhdelle henkilölle tai suuremmalle joukolle kerralla.
 • Tulosteet, kuten lista päämiehistä, määräaikaistalletusten eräpäivälista, lista päämiehistä hoitolaitoksittain ja edunvalvontatilastot.
 • Tilikartan, hoitolaitosten ja maksun saajien ylläpito.
Scroll to Top