Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

administer-logo

Administer Oy

Hyviä käyttäjäkokemuksia Case- ja eFina-ohjelmistoista.

Uusi Case integraatio Administerin eFina-taloushallintopalveluun mahdollistaa Case-laskuaineiston siirron sähköisesti kirjanpitoon. Molempien ohjelmistojen käyttöönoton jälkeen taloushallintoon liittyvät mekaaniset toimenpiteet, jotka ovat juuri niitä eniten aikaa vieviä, on käytännössä ulkoistettu kokonaisuudessaan ohjelmistojen tehtäväksi. Aikaa jää taloushallinnosta saatavan tiedon analysointiin.

Integroidun eFinan ja Casen käyttöönotto vähentää kustannuksia, parantaa myyntisaamisten kiertonopeutta, tehostaa laskutusta sekä tuo yrittäjälle lisää vapaa-aikaa.

Toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

www.administer.fi

administer-logo

Yhteistyökumppaneinamme toimii suuri joukko asianajo- ja lakiasiaintoimistoja

Turun kaupunki

Turun kaupunki valitsi Etu-ohjelmiston.

Etu-ohjelmisto kehitystyö jatkuu Turun kaupungin kanssa. J&K International Oy:n Etu-ohjelma on käytössä monissa suurissa kaupungeissa ja sen avulla itsenäistymisvarojen prosessin vaiheita voidaan yksinkertaistaa merkittävästi ja vähentää manuaalisen työn sekä työn prosessiin osallistuvien määrää. Etu-ohjelmasta on myös hyviä käyttökokemuksia mm. välitystilien hoidossa.

Ohjelman avulla yksi henkilö voi maksaa laskuja ja seurata tilitapahtumia yhdestä järjestelmästä. Näin saavutetaan välitön reaaliaikaisuus ja työn looginen jatkumo ilman työ turhia siirtämisiä eri prosessin vaiheissa eri henkilöille.

www.turku.fi

turku-logo

Helsingin kaupunki

/Poti ohjelma on laajasti käytössä Vanhusten palvelutaloissa. Poti on kehitetty palvelemaan potilastilien hallintaa ja kirjanpitoa.

Päijät Sote

Päijät-Hämeen sote on ollut 6 v kehitysyhteistyökumppani Etu-ohjelmiston kehittämisessä aikuissosiaalityön välitystilien keskitettyyn hallintaan.

Tampereen Kehyskunnat

Tampereen Kehyskunnat on ollut kehitys yhteistyökumppani ETU-ohjelmistossa välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hallinnassa.